Infallsvinkeln

Tro och politik utifrån en kristen infallvinkel

Månadsarkiv: mars, 2014

Grunden för kristen tro

Den senaste tiden har debatten om katolicism kontra protestantism blossat upp igen, mycket som en följd av Ulf Ekmans beslut att konvertera till katolicismen. Först av allt vill jag framhålla att jag tycker det är bra att debatten förs och att skillnaderna görs tydliga. Det är också viktigt att poängtera att även om man lyfter …

Läs mer

Valfrågor

Eftersom det nu är valår tänka jag försöka mig på att rangordna vilka jag anser är de viktigaste valfrågorna 2014. Kategorierna har jag tagit utifrån en Sifo-undersökning som gjordes förra året. Så här kommer den: 1. Skola/utbildning 2. Sysselsättningen 3. Familjepolitik 4. Äldreomsorg 5. Sjukvården 6. Skatter 7. Bostäder 8. Invandring 9. Företagens villkor 10. …

Läs mer

Tystnadsspiralen

Lukas Berggren skrev häromdagen en bra ledare i Världen Idag med rubriken ”Låt oss bryta tystnadsspiralen”. Jag kan bara instämma i det han skriver. Vi kristna, kanske speciellt i ett land som Sverige, har en tendens att hålla våra övertygelser för oss själva, istället för att stå upp för det vi tror på. Det krävs …

Läs mer

Partibarometern

Det är ju som bekant valår och dags att bekänna färg, så här kommer den första månatliga parti-topp-listan. Jag har valt att ta med de åtta riksdagspartierna samt Kristna värdepartiet och Feministiskt initiativ för att få ett så brett spektrum som möjligt. Listan baserar sig på min uppfattning om respektive parti just för stunden. Jag …

Läs mer

Ekumenik

Frances & Friends March 7th 2014 Diskussionsprogram som denna gång bland annat tar upp ämnen som ekumenik, synkretism samt den politiska utvecklingen i Ukraina utifrån ett kristet och Bibliskt perspektiv. Även pastor Rick Warrens ”ursäkt” till islam för kristendomen diskuteras, liksom den rörelse som kallas för krislam som är ett försök att förena kristendom med …

Läs mer

Give Me This Mountain

Loren Larson predikar

Läs mer

Hur vänster blev höger

Ett genomgående mönster i den svenska samhällsdebatten är argumentation genom upprepning. Om en tillräckligt högljudd eller inflytelserik röst säger något tillräckligt ofta och tillräckligt länge kommer påståendet som sägs med tiden att av fler och fler accepteras som sanning, oavsett hur absurt påståendet i själva verket är. Exempelvis har den svenska vänstern sin historierevisionistiska vana …

Läs mer

Ulf Ekmans konvertering

Pastor Ulf Ekman, grundare av församlingen Livets Ord i Uppsala, tillkännagav idag att han nu tar steget och konverterar till den romersk-katolska kyrkan och läran. Skälen för detta redogör han även för på DN Debatt. För många kommer det kanske som en chock, för andra som mindre förvånande. Det finns väldigt mycket att säga om …

Läs mer

Jämlik i Kristus

Det är internationella kvinnodagen idag och tidningen Dagen har i samband med detta en debattartikel med rubriken ”I Kristus upprättas jämlikheten”. Jag kan inte annat än instämma i det som Beryl Orrbeck Lindeman skriver, och mycket av resonemangen går att tillämpa inte bara på kyrkan utan på samhället som helhet. Ska vi uppnå riktig jämställdhet …

Läs mer

Svenska skollagen och Europadomstolen

Tidningen Dagen skriver idag om att den svenska skollagen aldrig skulle klara sig i Europadomstolen. Jag har varit inne på det förut att vi idag har en skollag som i princip förbjuder konfessionella friskolor, helt i strid med internationella konventioner om mänskliga rättigheter. Jag hoppas därför precis som Ruth Nordström och Roger Kiska att någon …

Läs mer