Infallsvinkeln

Tro och politik utifrån en kristen infallvinkel

Tag Archives: Feminism

Traditionella värderingar gynnar kvinnor

Jämställdhet är ett alltid aktuellt och angeläget ämne, även om det råder delade meningar om hur jämställdhet mellan könen faktiskt uppnås. Den rådande dogmen på vänsterkanten numera är att jämställdhet bäst kan mätas i antal utförda aborter eller genom könsbyte, men det finns kanske goda skäl att nyansera en sådan uppfattning. Nedan följer ett föredrag …

Läs mer

Corazza Bildt om vänsterfeminismen

Jag har tidigare varit inne på motsättningen mellan feminism och jämställdhet. Medan feminismen är socialistisk, kollektivistisk och utgår ifrån ett konfrontationsperspektiv, så handlar jämställdhet om att bejaka olikheter men bekämpa orättvisor, se varje man och kvinna som en unik individ med sina egna förutsättningar, och förstå att ett samhälle utan sexism, lönediskriminering, könsselektiva aborter och …

Läs mer

Jämlik i Kristus

Det är internationella kvinnodagen idag och tidningen Dagen har i samband med detta en debattartikel med rubriken ”I Kristus upprättas jämlikheten”. Jag kan inte annat än instämma i det som Beryl Orrbeck Lindeman skriver, och mycket av resonemangen går att tillämpa inte bara på kyrkan utan på samhället som helhet. Ska vi uppnå riktig jämställdhet …

Läs mer

Rimligt med antiabortparti

Jessica Schedvin, med bakgrund i ateistiska föreningen Unga Humanister, skriver idag en debattartikel i tidningen Dagen angående Kristna värdepartiet och deras syn på abortfrågan. Mycket av retoriken Schedvin använder sig är gammal återanvänd skåpmat med floskler om kvinnoförtryck och kristen höger, men eftersom hon företräder en säkert inte obetydlig grupp med liknande inställning kan det …

Läs mer