Infallsvinkeln

Tro och politik utifrån en kristen infallvinkel

Tag Archives: Jämställdhet

Traditionella värderingar gynnar kvinnor

Jämställdhet är ett alltid aktuellt och angeläget ämne, även om det råder delade meningar om hur jämställdhet mellan könen faktiskt uppnås. Den rådande dogmen på vänsterkanten numera är att jämställdhet bäst kan mätas i antal utförda aborter eller genom könsbyte, men det finns kanske goda skäl att nyansera en sådan uppfattning. Nedan följer ett föredrag …

Läs mer

FI sämst på jämställdhet

Bloggen Cornucopia uppmärksammade för ett tag sedan att det politiska parti som har den minst jämställda partistyrelsen är Feministiskt Initiativ. Könsfördelningen i en partistyrelsen säger förstås inte allt, men FI har ända sedan de grundades haft en väldigt problematisk syn på jämställdhet, där könskamp och vad man skulle kunna kalla för ”kompensationsdiskriminering” varit en del …

Läs mer

Corazza Bildt om vänsterfeminismen

Jag har tidigare varit inne på motsättningen mellan feminism och jämställdhet. Medan feminismen är socialistisk, kollektivistisk och utgår ifrån ett konfrontationsperspektiv, så handlar jämställdhet om att bejaka olikheter men bekämpa orättvisor, se varje man och kvinna som en unik individ med sina egna förutsättningar, och förstå att ett samhälle utan sexism, lönediskriminering, könsselektiva aborter och …

Läs mer

Jämlik i Kristus

Det är internationella kvinnodagen idag och tidningen Dagen har i samband med detta en debattartikel med rubriken ”I Kristus upprättas jämlikheten”. Jag kan inte annat än instämma i det som Beryl Orrbeck Lindeman skriver, och mycket av resonemangen går att tillämpa inte bara på kyrkan utan på samhället som helhet. Ska vi uppnå riktig jämställdhet …

Läs mer

Aftonbladet förespråkar rashygien?

Den svenska vänsterns extrema inställning till abort är sällan lika tydlig som i Aftonbladet. Att abort har använts och fortfarande används som ett sätt att hindra människor med handikapp eller med ”fel” kön eller ”fel” hudfärg (vilket var ett av huvudskälen till att amerikanska Planned Parenthood bildades en gång i tiden) från att överhuvudtaget födas …

Läs mer

Vänstern och kvinnorna

När Newsweek i sitt senaste nummer hade Michele Bachmann på omslaget fick det mycket uppmärksamhet. Bachmann framställdes på ett minst sagt osmickrande sätt och många har ställt sig frågan om det handlar om en allmänt nedlåtande kvinnosyn som Newsweek har. Detta var nämligen inte någon isolerad händelse, utan Newsweek har tidigare gjort likadant med en …

Läs mer