Infallsvinkeln

Tro och politik utifrån en kristen infallvinkel

Tag Archives: Katolicism

Reformationen 500 år

Detta år firar kristna runt om i världen 500-årsminnet av den reformation som började när tysken Martin Luther spikade upp sina 95 teser på porten till slottskyrkan i Wittenberg. Det är svårt att överskatta betydelsen av denna händelse och vad den inneburit för den bibliska kristenheten sedan dess. Efter 1 000 år av andligt mörker över …

Läs mer

Grunden för kristen tro

Den senaste tiden har debatten om katolicism kontra protestantism blossat upp igen, mycket som en följd av Ulf Ekmans beslut att konvertera till katolicismen. Först av allt vill jag framhålla att jag tycker det är bra att debatten förs och att skillnaderna görs tydliga. Det är också viktigt att poängtera att även om man lyfter …

Läs mer

Ulf Ekmans konvertering

Pastor Ulf Ekman, grundare av församlingen Livets Ord i Uppsala, tillkännagav idag att han nu tar steget och konverterar till den romersk-katolska kyrkan och läran. Skälen för detta redogör han även för på DN Debatt. För många kommer det kanske som en chock, för andra som mindre förvånande. Det finns väldigt mycket att säga om …

Läs mer

Daniel Viklund varnar för katolicismen

Om samhällsklimatet i stort är polariserat bortom alla rimliga gränser vad gäller politiken så råder närmast motsatt förhållande inom kristenheten. Debatten om skiljelinjer mellan olika kyrkliga traditioner och tycks lysa med sin frånvaro. Det finns förstås en poäng i att inte söka strid för stridens skull, men vi ska också ha klart för oss att …

Läs mer

Livets Ord och katolicismen

2013 har på många sätt varit ett år av förändringar i församlingen Livets Ord. I våras firade man 30-årsjubileum, och i samband med detta lämnade Ulf Ekman över tjänsten som församlingsföreståndare till Joakim Lundqvist. Under året har det även blossat upp en debatt om vad vissa uppfattar som en förskjutning av församlingens teologi i riktning …

Läs mer