Infallsvinkeln

Tro och politik utifrån en kristen infallvinkel

Ettikett-arkiv: Lagstiftning

Vapenlagar

Varje gång ett våldsdåd inträffar i USA höjs rösterna för att man borde skärpa vapenlagarna. Svensk rapportering framställer det gärna som att rätten att bära vapen är en kontroversiell och starkt ifrågasatt rättighet, men de flesta undersökningar visar på ett överväldigande stöd för rätten att bära vapen. Skiljelinjerna går snarare mellan hur mycket inskränkningar och …

Läs mer

Arizona

Högsta domstolen i USA har nu fattat beslut angående delstaten Arizonas nyligen stiftade lagar om illegal invandring. Enkelt uttryckt handlar det om att Arizona, som på grund av sin geografiska närhet till Mexiko har ett stort problem med illegal invandring ville skärpa lagstiftningen och kunna göra det lättare att deportera människor som vistas olagligt i …

Läs mer

Christian Legal Centre

När utvecklingen i världen på många sätt tycks allt mer negativ kan det vara extra viktigt att lyfta fram dem som faktiskt gör något positivt. Europa och USA har på senare år infört lagstiftning som, i toleransens namn, blivit allt mer intolerant mot minoritetsgrupper och minoritetsuppfattningar. Inte minst kristna har fått känna på detta, och …

Läs mer