Infallsvinkeln

Tro och politik utifrån en kristen infallvinkel

Ettikett-arkiv: Loren Larson

”A Better Covenant”

Loren Larson predikar och förklarar varför vi som kristna efter Jesu död på korset inte längre kan leva enligt det gamla förbundet då vi i Kristus har ett nytt och bättre förbund med Gud. ”A Better Covenant, Based On Better Promises” Annonser

Läs mer

Kraften i den Helige Ande

Dagens undervisning kommer från Loren Larson och handlar om hur vi misslyckas med att leva rätt när vi förlitar oss blint på vår egen kraft och förmåga istället för att följa den bibliskt ordinerade vägen till ett liv i seger, nämligen genom tron på det Jesus gjorde för oss på korset både vad gäller vår …

Läs mer

Bibelundervisning från 7 mars 2016

Jimmy Swaggart, Loren Larson, Jim Woolsey och Dave Smith undervisar och diskuterar utifrån Romarbrevets tredje kapitel om Guds rättfärdighet: The Message of the Cross, March 7, 2016 Endast genom tro kan vi uppfylla Guds krav på rättfärdighet, och då handlar det specifikt om tron på Jesus Kristus och vad han gjorde för oss på korset. …

Läs mer