Infallsvinkeln

Tro och politik utifrån en kristen infallvinkel

Ettikett-arkiv: Yttrandefrihet

Den digitala diktaturen

Ur ett globalt och historiskt perspektiv är demokrati som vi känner den bara ett undantag, och mer och mer tyder på att demokratin sakta men säkert håller på att avvecklas. Till stor del med allmänhetens samtycke och med reella eller påhittade hot som täckmantel. Undersökning efter undersökning visar att inte minst unga idag är okej …

Läs mer

Vad presidentvalet handlar om

Det amerikanska presidentvalet närmar sig och när man läser allt som skrivs om de båda kandidaterna är det lätt att missa vad valet ytterst sätt handlar om. Skrapar man lite under ytan är det nämligen samma ideologiska kamp som pågår i Sverige och övriga Europa och egentligen hela den fria världen. Tvärtemot vad man kanske …

Läs mer

Demokratihatarna

En av de mer obehagliga aspekterna av socialismen och den politiska vänstern är deras syn på demokrati och mänskliga rättigheter. Medan de flesta andra ser saker som tryck- yttrande- och mötesfrihet för alla grupper som en självklarhet finns det många inom vänstern som tycker att dessa rättigheter ska villkoras till att bara omfatta dem som …

Läs mer

Indoctrinate U

Akademisk frihet. Rätten att fritt utbyta tankar, idéer och åsikter, en miljö där människor uppmuntras att tänka självständigt och stå upp för sina åsikter. Men existerar den akademiska friheten i verkligheten? Detta är ämnet för Evan Maloneys dokumentär ”Indoctrinate U”. Maloney beskriver ett utbildningsväsende som gått från 60-talets studentaktivism till att bli en plats där …

Läs mer

Näthatet

När SVT:s uppdrag granskning för en tid sedan gjorde ett program med titeln ”Män som näthatar kvinnor” fick det mycket uppmärksamhet och ledde till mycket debatt. Många var glada att problemet uppmärksammades, även om en del var kritiska mot att man fokuserade enbart på näthatet mot kvinnor och framförallt kvinnor med vänstersympatier. Allt hat borde …

Läs mer

Inte samma lika?

Aftonbladet rapporterar idag om en radioprogramledare som blivit utsatt för ett så kallat hatbrott. Att en människa hotas, trakasseras eller utsätts för våld är fullständigt oacceptabelt oavsett omständigheterna. Ingen människa har rätt att kränka en annan medmänniska på det sättet. Men just däri ligger problemet med att klassificera vissa brott som just hatbrott. Det man …

Läs mer